Coachend leidinggeven voor de SW-branche

Als coachend leidinggevende richt je je op het bevorderen van ontwikkeling, persoonlijke en professionele groei van medewerkers. Dit coachen doe je zowel individueel als in teamverband, waarbij het spanningsveld tussen productiegericht en ontwikkelingsgericht leidinggeven de dynamiek vormt waarbinnen de coaching betekenis krijgt.

Een coachend leidinggevende:

 • Is zich bewust van eigen overtuigingen
 • Gaat uit van de kwaliteiten van medewerkers
 • Gaat uit van ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers
 • Benut kwaliteiten optimaal
 • Haalt het beste uit mensen
 • Helpt medewerkers in beweging te komen, veranderingen aan te gaan en te groeien
 • Is gericht op bedrijfs- en afdelingsresultaten en kijkt vooruit
 • Stimuleert eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor gedrag en keuzes
 • Stimuleert eigen initiatief
 • Biedt een veilig leerklimaat om tot ontwikkeling te komen
 • Gaat met medewerkers in dialoog in plaats van in discussie
 • Kan zowel directief als coachend sturing geven
 • Is daarbij een O.E.N.; Open, Eerlijk en Nieuwsgierig
 • Ziet kansen en uitdagingen in plaats van problemen en obstakels

Hoe krijg je dat als leidinggevende in de vingers? Het is een kwestie van willen, kunnen en doen.

De volgende onderwerpen komen in de training Coachend Leidinggeven aan bod:

 • Visieontwikkeling op Coaching
 • Coachingsvaardigheden
 • Vragen stellen
 • Resultaatgericht werken
 • Omgaan met grenzen
 • Psychische achtergronden
 • Omgaan met specifiek gedrag