Agressie in de SW-branche

Binnen de SW-branche is ongewenst gedrag, intimidatie en agressie een steeds vaker voorkomend en besproken onderwerp. In de afgelopen jaren is er veel veranderd binnen de SW-sector. Er heeft een ingrijpende ontwikkeling plaatsgevonden van een duidelijk omlijnde groep werknemers naar een breder en gevarieerder personeelsbestand. Een van de bijkomende factoren in dit kader is de toename van agressie en ongewenst gedrag. Voor leidinggevenden betekent dit een grote omschakeling in de omgang met de mensen op de werkvloer. Hoe ga je om met deze nieuwe doelgroepen, en met de verandering naar een nieuwe, niet langer afgeschermde, werkomgeving?
Hoe ga je om met de agressie die deze nieuwe situatie met zich meebrengt? Hoe stel je je weerbaar op en voorkom je escalaties?

De verschillende vormen van agressie vragen een specifieke aanpak. Er is een verschil wanneer het bijvoorbeeld gaat om:

 • Een medewerker die probeert door middel van manipulerend gedrag andere medewerkers onder druk te zetten.
 • De salarisadministratie die wordt geconfronteerd met een boze medewerker omdat er beslag is gelegd op het salaris door andere partijen.
 • Een ontevreden medewerker die verbaal en/of fysiek geweld gebruikt om tegenover zijn leidinggevende zijn frustraties kracht bij te zetten of zijn mening te onderstrepen.
 • Een medewerker die zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag en/of seksuele intimidatie naar collega’s.

Wilt u dat de training zich vooral richt op de bewustwording van uw leidinggevenden op het gebied van het herkennen, signaleren en bespreekbaar maken van ongewenst gedrag en/of agressie? Wilt u dat uw leidinggevenden vaardigheden vergroten en ontwikkelen op het gebied van het preventief kunnen handelen in het voorkomen van agressie en tegelijkertijd leren adequaat te reageren ten tijde van agressie? Wilt u medewerkers weerbaarder maken op het gebied van ongewenst gedrag en agressie? Of wilt u stilstaan bij het invoeren en implementeren van beleid en agressieprotocollen voor leidinggevenden van de diverse afdelingen binnen uw SW-bedrijf?

Elk SW-bedrijf, elke werkomgeving is uniek. Wij streven naar een trainingsprogramma dat zo goed mogelijk aansluit op uw situatie, en het voeren van oriƫntatiegesprekken en tussentijdse evaluatiegesprekken vormt een vast onderdeel van onze werkprocedure.

Hieronder vindt u een globaal overzicht van onderwerpen die deel kunnen uitmaken van een training Omgaan met Agressie en Ongewenst Gedrag voor uw medewerkers/leidinggevenden:

 • Vormen van agressie
 • Reflectie
 • Omgaan met grenzen
 • Weerbaarheid
 • Communicatie
 • Omgevingsfactoren
 • Gevaarsbeheersing
 • Weerbaarheid fysiek
 • Protocollen
 • Collegiale opvang en nazorg