Agressie in de Zorg

In de Zorgsector is de laatste jaren een toename van het aantal incidenten waarbij sprake is van agressie en/of ongewenst gedrag. Tegelijk is de verantwoordelijkheid van verzorgenden en verpleegkundigen uitgebreid, en vormen zij vaak het eerste aanspreekpunt voor familie en mantelzorgers. Ook in contact met patiënten, cliënten en bewoners vinden regelmatig voorvallen plaats die de weerbaarheid van het personeel op de proef stellen. Ongemerkt is er steeds meer op het bordje van de verzorgende en verpleegkundige terechtgekomen, en niet altijd is deze taakverschuiving of taakuitbreiding ondersteund door een aanvullende training op het gebied van agressiebeheersing.

Er zijn verschillende vormen van agressie, en elke vorm, elk type patiënt, cliënt of bewoner vraagt een andere aanpak:

 • Wat doe je als familieleden of mantelzorgers van een bewoner zich verbaal agressief opstellen, wanneer zij het niet eens zijn met de behandeling?
 • Hoe ga je om met manipulerend gedrag van een cliënt?
 • Wat kun je doen, en wat mag je doen wanneer er sprake is van (dreigend) fysiek geweld door een patiënt?
 • Op welke wijze kun je op de PG-afdeling waar je werkt agressief gedrag veroorzaakt door dementie voorkomen en zo nodig hanteren?

Wilt u dat de training zich vooral richt op de bewustwording van uw medewerkers op het gebied van het herkennen, signaleren en bespreekbaar maken van ongewenst gedrag en/of agressie? Wilt u de onderlinge samenhang van de afdeling versterken, zodat collega’s samen sfeerverbeterende programma’s kunnen opstellen, die de kans op agressie verminderen? Wilt u duidelijkheid scheppen wat nu precies agressie en ongewenst gedrag is, en zo deze onderwerpen makkelijker bespreekbaar maken? Wilt u uw medewerkers inzicht verschaffen in het hoe en waarom van agressie en ongewenst gedrag om te voorkomen dat uw medewerkers onnodig in een penibele situatie verzeild raken? Of wilt u stilstaan bij het invoeren van een nieuw agressieprotocol of het implementeren van nieuw beleid?

Elke cliënt, bewoner, mantelzorger is uniek. Elke werkomgeving is uniek. Wij streven naar een trainingsprogramma dat zo goed mogelijk aansluit op uw situatie, en het voeren van oriëntatiegesprekken en tussentijdse evaluatiegesprekken vormt een vast onderdeel van onze werkprocedure.

Hieronder vindt u een voorbeeld van de onderwerpen die deel kunnen uitmaken van een training Omgaan met Agressie en Ongewenst Gedrag voor uw medewerkers:

 • Wat is agressie, ongewenst gedrag? Welke patronen zijn er en hoe herken ik deze?
 • Wat doe ik wanneer een cliënt manipulerend gedrag vertoont of gaat schelden?
 • Hoe blijf ik vriendelijk naar familie toe zonder mijn eigen grenzen uit het oog te verliezen?
 • Hoe ga ik om met specifieke vormen van agressie/ongewenst gedrag zoals gedragsstoornissen voortkomend uit dementie, psychiatrische problematiek of andere ziektebeelden?
 • Op welke wijze kan ik mijn eigen veiligheid vergroten bij incidenten zoals tijdens huisbezoeken?
 • Wat doet agressie met mij? Hoe ga ik om met veiligheid en onveiligheidsgevoelens?
 • Wat is persoonlijke weerbaarheid, welke communicatietechnieken kan ik inzetten om mijn weerbaarheid te vergroten?